top of page

Sissejuhatav kursus:

C. G. Jung ja analüütiline Psühholoogia

16. september 2023 – 14. aprill 2024

 

KURSUSE SISU JA SIHTGRUPP

C. G. Jung oli üks 20. sajandi tähtsamaid mõtlejaid. Tema loodud teooria, mida nimetatakse analüütiliseks psühholoogiaks, on oluline mitte ainult psühholoogia ja meditsiini vallas, vaid ka kultuurilises tähenduses.

 

C. G. Jung tegeles nii psüühikahäirete raviga kui ka isiksuse tervikliku arengu ehk individuatsiooni mõtestamise ja seda edendavate meetodite väljatöötamisega. Alustades klassikalise psühhoanalüütikuna rajas ta oma originaalse meetodi, luues ühtlasi aluse väga paljudele erinevatele psühholoogiasuundadele nagu liivateraapia, kunstiteraapia, protsessile orienteeritud teraapia ja paljud teised, praktiliselt kõik aktiivset kujutlust kasutavad teraapiad. C. G. Jungi psühholoogilised uurimused hõlmasid nii filosoofiat, religiooni kui ka mütoloogiat ja teisi inimkultuuri valdkondi ja tõid psühholoogiasse muuhulgas sellised tänaseks levinud mõisted nagu ekstravertsus/introvertsus, kollektiivne psüühe, arhetüübid.

 

Antud programm on võimalus tutvuda analüütilise psühholoogiaga süstemaatiliselt ja eesti keeles. Selle peamine eesmärk on anda põhjalik sissejuhatav ülevaade Carl Gustav Jungi analüütilise psühholoogia teooria ja praktika põhitõdedest ning meetoditest.

 

Programmi läbinu oskab näha ja mõtestada nii isiklikku kui kultuurilist ja poliitilist sümboolikat ja dünaamikat, iseenda ja oma suheteringi tüpoloogilisi aspekte ning omab oluliselt paremat ülevaadet oma individuatsiooni suunast ja selle erinevatest külgedest.

Kursus on avatud kõigile C. G. Jungist ja analüütilisest psühholoogiast huvitatutele. Kuna kursusel töötatakse ka isikliku materjaliga, viiakse grupi koostamisel läbi personaalne intervjuu. Kursuse läbimine on ühtlasi eelduseks hiljem avatavasse analüütiku/psühhoteraapiaõppe programmi sisenemisel.

 

 

KOOLITAJAD

Kursused korraldab Eesti Analüütilise Psühholoogia Seltsi Analüütilise Psühholoogia Erakool ning koolitajateks on Rahvusvahelise Analüütilise Psühholoogia Assotsiatsiooni (International Association for Analytical Psychology, IAAP) poolt tunnustatud analüütikud.

 

KURSUSE VORM JA ÜLESEHITUS

Peamiseks töövormiks on loengud, seminarid ja töötoad, individuaalne töö nii iseseisvalt kui ka grupis.

Programm koosneb kaheksast kahepäevasest seminarist, mis toimuvad kord kuus ühel nädalalõpul

septembrist 2023 aprillini 2024. Iga tsükkel sisaldab keskmiselt 13,5 tundi loenguid, töötubasid ja seminare ja 8 tundi individuaalset  tööd. 

Kursusele kandideerijate intervjuud viiakse läbi 10. - 11. juunil 2023 või vastavalt kokkuleppele.

 

Kursuse põhiteemad teoreetilises osas on:

 • C. G. Jungi elu ja töö;

 • analüütiline psühholoogia ja selle arengud tänapäeva maailmas;

 • inimese psüühiline struktuur ja selle dünaamika; isiksuse tüpoloogia;

 • unenäod, sümbolid ja aktiivse kujutluse tehnikad;

 • analüütiline protsess ja isiksuse areng.

Programmi teine pool baseerub isiklikul kogemusel. Selle osad on:

 • praktiline töö unenägudega;

 • sümboolse materjali struktureeritud analüüs.

   

Eeldatakse, et programmis osaleja töötab oma isiklike unenägudega ja muu isikliku materjaliga omal valikul. Selleks tutvustatakse erinevaid töömeetodeid. Kursusel osalejale tuleb kasuks inglise keele oskus.

Grupi suurus on kuni 16 osalejat.

 

 

TOIMUMISKOHT, MAKSUMUS JA REGISTREERIMINE

Kursus toimub Telliskivi 60a, hoone A3, 4.korrus, koolitusruumis Sõna

 

Kursuse eest saab maksta korraga või osaliselt.
- Kogu kursuse eest korraga tasudes on maksumus 1970€ (maksetähtaeg 31.08.2023).
- Osade kaupa tasudes on võimalik maksed teha kas kahes osas, kolmes osas, neljas osas või kaheksas osas.

 

Hind sisaldab kohvipause.

 

Registreerimine ja lisainformatsioon e-posti aadressil  signe.sammelselg@gmail.com. Registreerimise tähtaeg on 3O. aprill 2023.

 

ANALÜÜTILISE PSÜHHOLOOGIA SEMINARIDE PROGRAMM JA AJAKAVA

Teoreetiline osa:

 • C. G. Jung ja analüütilise psühholoogia arengud

 • Psüühiline struktuur ja dünaamika

 • Sümbolikeel ja sümboolse materjali analüüs

 • Isiksuse tüpoloogia

 • Isiksuse areng

 • Analüütilise psühhoteraapia protsess ja tehnikad

   

Praktiline osa:

 • Töötoad, milles tutvustatakse peamisi analüütilise ravi meetodeid (unenägude ja muu sümboolse materjali analüüs, aktiivne kujutlus, mõtterännak).

 • Filmi analüüs.

 

NB! Kursuse täpne ajakava sõltub osalejate arvust ning võib muutuda.

 

Kursuse ajakava on lisatud failis.

 

bottom of page