top of page

Teenused

Alljärgnevalt on ära toodud keskuse poolt pakutavate teenuste loetelu koos lühitutvustusega. Kui  soovite aru pidada enesele sobiva teenuse osas, soovitame esmalt tulla konsultatsioonile.

Terapeudi seansi hind on orienteeruvalt vahemikus 40-70 EUR, sõltudes kohtumiste kohast, terapeudi väljaõppe staatusest, töö iseloomust jms. Konkreetne hind lepitakse kokku kliendi ja terapeudi vahel.

Üks seanss kestab 50-60 minutit.

Konsultatsioon ja nõustamine

Konsultatsiooni eesmärk on aidata kliendil jõuda selgusele oma vajadustes. Konsultatsioon võib aidata valida sobivaima meie poolt pakutavate teenuste seast, aga jõuda ka tulemuseni, et sobiv teenus on mujal. Võtmesõnaks on kliendi teadlik valik edasiste otsuste langetamiseks. Konsultatsioon on üldjuhul iga nõustamisprotsessi esimene samm.

 

Psühholoogilise nõustamise eesmärk on toetada inimese toimetulekut, parandada heaolu, leevendada pingeid, lahendada kriise ja probleeme. Oluline on see, et psühholoogilise nõustamise käigus edendatakse inimese iseseisvust probleemide lahendamisel. Meie seltsi liikmete poolt pakutav nõustamine tugineb eelkõige analüütilise psühholoogia põhimõtetele. Nõustamisprotsess keskendub tavaliselt kindla probleemi või probleemideringi lahendamisele ning on ajaliselt lühem kui psühhoteraapia või analüüs.

Analüütiline psühhoteraapia ja analüüs

Analüütiline psühhoteraapia põhineb Carl Gustav Jungi ideedel inimpsüühika olemuse ja toimimise kohta. Psühhoteraapia on nõustamisest sügavam ning intensiivsem töövorm, kus analüüsitakse ning töötatakse läbi traumaatilised lapsepõlvekogemused, jõutakse selgusele, kuidas inimene iseendast ja oma suhetest mõtleb ning kuidas mõtted ja tunded käitumises väljendudes “loovad” need suhted ja selle reaalsuse, milles inimenene elab. Teraapiaprotsessi kestus on individuaalne, kuid arvestada võiks vähemalt aastase pühendumisega vähima sagedusega üks kohtumine nädalas. Tulemusena on inimene teadlikum iseendast ning vabam tegema oma elus rahuldustpakkuvamaid valikuid.

Analüüs on kõige suurema sügavusastmega sekkumine analüütilise psühholoogia kontekstis.  Analüütiline protsess on igal konkreetsel juhul erineva kestusega, kuid soovitavalt kohtub klient analüütikuga vähemalt kaks korda nädalas à 50 minutit. Jungiaanlik analüüs viib eneseteadlikkuse kasvule ning tugevdab inimese enda ressursse eluraskustega toimetulekul. Analüüsi käigus luuakse turvaline ning hoidev „ruum“, mis võimaldab tegeleda sügavuti teemadega nagu elu mõtte otsingud, tühjustunne, kaotused, loovus,seksuaalsus, vananemine jt. Analüütik aitab kliendil kõigis neid inimelu universaalsetes väljakutsetes näha oma unikaalsust ning aja jooksul moodustub väikestest tükikestest uus pilt, mis on lähtepunktiks muutustele ja kasvule.

liivateraapia

Liivateraapia juured ulatuvad analüütilisse psühholoogiasse ning  töösse sümbolitega. Meetodile pani aluse jungiaanlik terapeut Dora Kalff eelmise sajandi 50ndatel ning 60ndatel aastatel. Liivateraapia abil  saab liivakasti kompositsioone luues iseennast mõista ja leida. Enim on liivateraapiast kasu töös lastega, sest väikesed inimesed ei suuda tihti oma muresid sõnadesse panna, kuid teraapiat kasutatakse samamoodi täiskasvanutega. Liivateraapia näeb välja nii, et ruumis on kaks kindlate mõõtudega liivakasti, mille põhi ja küljed on värvitud siniseks. Inimene valib, kas soovib kasutada kuiva liiva või märga, teha oma liivatööd paralleelselt ühes või kahes liivakastis ning mis figuure ta seejuures kasutab.  Peale kahe liivakasti on ruumis ka riiulid miniatuuridega, kes või mis esindavad erinevaid kategooriaid – inimesed, loomad, taimed, masinad, tööriistad, loodus, söögiriistad, mööbel, muinasjutukangelased, kivid jne. Liivateraapia kestus on igal konkreetsel juhul erinev ja seda võib kasutada nii põhiteraapiana kui kombineerides verbaalse tööga.

koolitused ja seminarid

Meie käest on võimalik tellida koolitusi analüütilise psühholoogia teemadel. Pakume nii sissejuhatavat koolitust analüütilise psühholoogia olemuse, põhikontseptsioonide kui meetodite kohta, temaatilisi koolitusi nt komplekside, arhetüüpide, sümbolite kasutuse, isiksuse struktuuri jms kohta. Samuti viime läbi analüütilisi töötubasid, kus on võimalik arendada mõttevahetust ja analüüsida teid huvitavat teemat läbi analüütilise psühholoogia prisma.

loe ka kkk

bottom of page