top of page
uus-vaas.gif

Eesti Analüütilise Psühholoogia Selts EAPS

Eesti Analüütilise Psühholoogia Selts EAPS loodi
2000. aasta 9. veebruaril psühholoogide poolt, kes huvitusid Šveitsi psühhiaater Carl Gustav Jungi (1875-1961) mõtetest ning sellele tuginevast analüütilisest psühholoogiast. Samast aastast oleme tunnustatud ka Rahvusvahelise Analüütilise Psühholoogia Assotsiatsiooni  International Association for Analytical Psychology  IAAP poolt kui ametlik arengugrupp Eestis.

Seltsi tegevuse eesmärgiks on analüütilise psühholoogia ning psühhoteraapia meetodi tundmaõppimine, praktiseerimine erialases tegevuses ja tutvustamine seltsi koolitus- ning arendustegevuse kaudu. Alates 2016 aastast korraldab selts IAAP-i poolt tunnustatud jungiaanlike psühhoanalüütikute 5-aastast väljaõppeprogrammi Eestis.

bottom of page