top of page

Koolitused aastatel 2012 - 2020

2020
 • 03-05. juulil 2020 toimus Jõgevamaal, Mokkol EAPS XX suvelaager “20 aastat C.G. Jungiga Eestis”.
   

 • 16.-17.oktoobril 2020 toimuvad avatud loengud, kus lektoriks on jungiaanlik analüütik Martin Schmidt Londonist. Teemad: erootiline ülekanne-vastuülekanne, nartsissism ja sooidentiteedid.
   

 • 2020. aastal on lõpule jõudmas teraapiaõppe 5.aasta.

2019
 • 2019. aasta detsembris jõudis lõpule teraapiaõppe 4.aasta.
   

 • EAPS korraldas 2019. aastal kaks üldsusele avatud loengut:

  15.-16.03.2019 käsitles Roskilde Ülikooli professor Aksel Haaning analüütilise psühholoogia ajaloos Marie Louise von Franzi olulisust 21.sajandil ning Jungi teost "Psühholoogia ja religioon";

  01.-02.06.2019 toimus minkonverents poliitikast ja süvapsühholoogiast. Vaadeldi poliitilist psüühet, lugude rääkimist teraapias ja poliitikas, eestlaste kollektiivset identiteeti ja lähimineviku haavasid ning analüüsiti Eesti poliitreklaamide sümboleid. Peaesinejaks oli prof. Andrew Samuels, jungiaanlik analüütik Londonist. Konverentsil esinesid ka Harri Virtanen (DSAP), Monika Luik (FEGAP) ja psühhoanalüütik Ants Parktal (Eesti). Teraapiaõppe grupp pakkus mõjuva performance'i Eesti erakondade poliitreklaamidest.
   

 • 02.-04.08.2019 toimus Jõgevamaal, Mokkol XIX jungiaanlik suvelaager “Eesti pärandkultuuri maagiapärimuste kujunemislugu”. Koolitajaks oli eesti usunditeadlane Reet Hiiemäe.
   

 • 25.-30.08.2019 toimus Viinis IAAP-i XXI analüütilise psühholoogia kongress "Encountering the Other: Within us, between us and in the world", millest võtsid osa paljud EAPS tegev- ja toetajaliikmed.

2018
 • 2018. aasta detsembris jõudis lõpule teraapiaõppe 3.aasta.
   

 • EAPS korraldas 2018. aastal kaks üldsusele avatud loengut:

  9-10.03.2018 Roskilde Ülikooli professor Aksel Haaning rääkis Jungi ajaloolisest kontekstist, süvapsühholoogiast, Punasest Raamatust ning Jungist, alkeemiast ja hermetistlikust filosoofiast;

  11-12.05.2018 luges Henrik Okboel, laste neuropsühholoog ja jungiaanlik analüütik Taanist loenguid teemadel neurofüsioloogia, teooriad aju funktsioneerimisest ja arengust, ADHD ja autism.
   

 • 2018.aasta juuli lõpus toimus Hiiumaal XVIII jungiaanlik suvelaager "Renovatio". Koolitajaks oli tantsu ja liikumise psühhoterapeut Nina Kanevskaya Peterburist.

2017
 • EAPS’i liikmed osalesid FEGAP’i (Soome-Eesti Analüütilise Psühholoogia Seltsi, mille moodustavad Soome ja Eesti jungiaanlikud analüütikud) poolt korraldatud rahvusvahelisel konverentsil “Being Strangers to Ourselves"
  27-30.juulil 2017 Tallinnas. Konverentsist võttis osa ca 60 jungiaanlikust psühholoogiast huvitatut paljudest riikidest. Konverentsil tegid ettekanded Andrew Fellows (AGAP), Gerardo Botta (CIPA), Harri Virtanen (FEGAP), Gunilla Midboe (DSAP), Marina Conti (AGAP), Giorgio Tricarico (FEGAP), Pille Varmann (FEGAP) and Monika Luik (FEGAP). Töötubasid viisid läbi Karni Ishai (IIJP) ja Nina Kanevskaja (RSAP).
   

 • Jätkus jungiaanliku psühhoanalüüsi/analüütilise psühholoogia teraapiaõppe õppekava alusel 2. õppeaasta.

2016
 • 2016. aasta alguses jõudis lõpule kolmas C. G. Jungi ja jungiaanliku psühholoogia ning psühhoteraapia suundade tutvustamiseks korraldatud 6-kuuline kursus.  Eesti Analüütilise Psühholoogia Seltsi Analüütilise Psühholoogia Erakool alustas koostöös Taani Analüütilise Psühholoogia Seltsi ja Kopenhageni C. G. Jungi Instituudiga ning Soome-Eesti Analüütilise Psühholoogia Ühinguga täiskasvanute täiendkoolituse, jungiaanliku psühhoanalüüsi/analüütilise psühholoogia teraapiaõppe õppekavaga. Õppekava kestus on 5 aastat. Õpe on kooskõlas Rahvusvahelise Analüütilise Psühholoogia Assotsiatsiooni International Association for Analytical Psychology IAAP nõuetega. Õppesse astus 18 inimest, kes on osalenud viimase 3 aasta vältel toimunud sissejuhatavatel kursustel.
   

 • 28-31. juulil 2016 toimus Jõgevamaal, Mokkol kolmandat aastat Soome ja Eesti jungiaanide koostöös EAPS XVI suveseminar "Jungian Analysis and the Society." Ettekanded: Giorgio Tricarico, Kylliki Neuman, Andrea Zaramella, Pille Varmann, Gunilla Midboe, Arne Vestergaard.
   

 • 28.augustist kuni 2.septembrini 2016 toimus Jaapanis,  Kyotos IAAP XX kongress  “Anima Mundi in transition: Cultural, Clinical and Professional Challenges”, millest võtsid osa mitmed EAPS liikmed.   

2015
 • 12.septembril 2015 algab taaskord süstemaatiline sissejuhatav eestikeelne koolitusprogramm, mis annab võimaluse Carl Gustav Jungi analüütilise psühholoogia sügavamaks mõistmiseks. Kursus koosneb kaheksast kahepäevasest seminarist ja lõppeb 31. jaanuaril 2016. Koolitajateks on Eesti Analüütilise Psühholoogia Seltsi liikmed. Koolituse tutvustuse ja ajakava leiab siit.
   

 • Augustis 2015 toimub EAPS XV suvelaager Jõgevamaal. Teist aastat Soome-Eesti jungiaanide koostööna.
   

 • 4.-5. septembril 2015 toimub liivateraapia seminar-töötuba. Koolitajaks on IAAP liige, jungiaanlik analüütik Lisbet Myers Zacho Taanist.

2014
 • 3. mail 2014 toimub seminar teemal “Õed-vennad”(Siblings). Koolitajaks on IAAP liige, jungiaanlik analüütik Misser Berg Taanist.
   

 • 15. juunil 2014 jõudis lõpule esimene sissejuhatav analüütilise psühholoogia kursus, mille korraldas meie selts.
   

 • EJS XIV suvelaager 21.-24. augustil 2014 Pärnumaal. Soome-Eesti eri.
   

 • 5.-6. septembril 2014 toimub liivateraapia seminar-töötuba. Koolitajaks on IAAP liige, jungiaanlik analüütik Lisbet Myers Zacho Taanist.
   

 • 4. oktoobril 2014 algab meie seltsi analüütikute poolt läbi viidav liivateraapia kursus seitsme surmapatu teemal. Kursuse tutvustuse ja ajakava leiab siit.
   

 • 11. oktoobril 2014 algab taaskord süstemaatiline sissejuhatav eestikeelne koolitusprogramm, mis annab ülevaate Carl Gustav Jungi analüütilise psühholoogia teooria ja praktika põhitõdedest ja meetoditest. Kursus toimub ajavahemikul 11. oktoober 2014 – 17. mai 2015. Koolitajateks on Eesti C.G. Jungi Analüütilise Psühholoogia Seltsi liikmed. Programmi juhib Rahvusvahelise Analüütilise Psühholoogia Assotsiatsiooni IAAP poolt kvalifitseeritud jungiaanlik psühhoanalüütik ja IAAP personaalne liige Ursula Peterson. Koolituse tutvustuse ja ajakava leiab siit.

2013
 • 5. jaanuaril 2013 toimub seminar, kus jungiaanlik analüütik Ursula Peterson tutvustab perversiooniga kliendi hindamist ja teraapiat.
   

 • 12.jaanuaril 2013 viib jungiaanlik analüütik Misser Berg (Taani) läbi seminari “Addiction and co-addiction”.
   

 • EJS XIII suvelaager 15.-18. juulil 2013 Luual.
   

 • 21.-22. septembril 2013 toimub “Alkeemia” seminar. Lektoriteks on Soome psühhoterapeudid Liisa Wahlbeck ja Jan-Christer Wahlbeck. Koolituse tutvustuse ja ajakava leiad siit
   

 • 5.oktoobril 2013 algab esimene süstemaatiline sissejuhatav eestikeelne koolitusprogramm, mis annab ülevaate Carl Gustav Jungi analüütilise psühholoogia teooria ja praktika põhitõdedest ja meetoditest. Kursus toimub ajavahemikul 5. oktoober 2013 – 15. juuni 2014. Koolitajateks on Eesti C.G. Jungi Analüütilise Psühholoogia Seltsi liikmed. Programmi juhib Rahvusvahelise Analüütilise Psühholoogia Assotsiatsiooni IAAP poolt kvalifitseeritud jungiaanlik psühhoanalüütik ja IAAP personaalne liige Ursula Peterson. Koolituse tutvustuse ja ajakava leiate siit.
   

 • 11.-12.novembril 2013 toimub liivateraapia seminar-töötuba alateemaga “Häbi ja süü”. Lektor on IAAP liige, jungiaanlik analüütik Lisbet Myers Zacho Taanist.

2012
 • 28. jaanuaril koolitus Splitting: Psyche/Soma, Mind/Body Split. Koolitajad Briti analüütikud Angela Sorkin, Suzanne Blackie ja Harriet Loeffler.
   

 • 17.-18 märtsil koolitus “Possible and impossible: a Jungian hypothesis on the therapeutic factor in analysis”” Koolitaja Itaalias väljaõppe saanud ning Soomes elav analüütik Giorgio Tricarico.
   

 • Augusti alguses, 2. -5. augustil toimub traditsiooniline suvelaager. Selle seminari teema on “Trauma and the Impact of war”.  Koolitajad on Briti analüütikud Margaret Cochrane ja Geraldine Godsil. Palun vaadake lähemalt ka  koolituse tutvustust.
   

 • 3. novembril 2012  toimub Eesti Jungi Seltsi korraldatud seminar, kus analüütik Ursula Peterson tutvustab perversiooni teemat jungiaanlikus käsitluses. Koolituse tutvustuse ja ajakava leiate siit.
   

 •  Sügisel toimub avatud seminar Eesti mütoloogia teemal.

bottom of page