top of page

lugemisklubi ja filmiõhtud

Movie Projector
lugemisklubi
  • Analüütilise Psühholoogia Erakool korraldab seltsi liikmetele ja liikmete kaudu registreerunutele kord kuus pühapäeviti analüütilise kirjanduse lugemisõhtuid, kus töötatakse põhjalikult läbi koos lugemiseks valitud raamat või artikkel. Eesmärk on soodustada diskussiooni analüütilise psühholoogia teemal ning kinnistada arutelu ning vaidluste kaudu teoreetilisi teadmisi.

Filmiõhtud
  • Alates 2012. aasta jaanuarist toimuvad Jungi seltsi liikmetele ning liikmete kaudu registreerunutele filmiõhtud, kus vaadatakse ühiselt mõnda huvitavat filmi ning diskuteeritakse nähtu üle. Kuna jungiaanlik psühholoogia pakub võimalust tõlgendada paljusid ühiskondlikke ja kultuurilisi nähtusi analüütilise psühholoogia võtmes ning rikastab seeläbi neist nähtustest arusaamist, siis on filmide kui kollektiivse alateadvuse manifestatsioonide analüüsimine põnevaks mõtteaineks paljudele.

bottom of page