top of page

ebe põder

ebe_poder.jpg

Tel.: +372 56695687

E-post: ebe.poder@hotmail.com

Olen sündinud 21.jaanuaril 1952.a. Tallinnas. Akadeemilist psühholoogiat õppisin Tartu Ülikoolis ning lõpetamisel 1975 aastal olin spetsialiseerunud kliinilisele valdkonnale. Käesoleval momendil oman spetsialisti diplomit kõrgema kutsekvalifikatsiooni omistamise kohta ning magistrikraadile vastavat kvalifikatsiooni psühholoogia erialal.

Töö kliinilise psühholoogina algas 1982.a Võru Maakonnahaiglas, kus aitasin psühhodiagnostiliste testide abil eristada psüühilist häiritust kardiovaskulaarsete ja gastroentereoloogiliste haiguste ning raseduspatoloogia kehalistest vaevustest. Enne aga töötasin vastsete koolilõpetajate karjäärinõustajana. Järgnesid aastad psühholoogina Keskvanglas ja Tallinna Vanglas. Lisandusid teadmised kinnipeetavate psühholoogilisest loomusest ning oskused neid motiveeriva intervjueerimisega õiguskuulekale käitumisele suunata. 2007.a. algas töö Sisekaitseakadeemias vangistuskorralduse õppetooli lektorina korrektsioonipsühholoogia valdkonnas.

Psühhomeetria määratleb parameetrid psüühiliste funktsioonide hindamiseks ja normeerimiseks, psühholoogilised sekkumistehnikad ja motiveeriv intervjueerimine võimaldavad keskenduda aktuaalsele „kohe ja praegu“ tarviliku käitumise muutuse esilekutsumisele, kuid nn normaalsete, igapäevaste inimeste toimetulekute ja hakkamasaamiste lahendumiseks, elukvaliteedi muutmiseks ning iseendaks saamiseks on vaja süveneda inimpsüühika teadlikesse tunnetesse, mõtetesse ja käitumismustritesse ning analüüsida alateadvuslikke fantaasiaid ja unenägusid, jõuda varjatuimategi seosteni.

Geštaltteraapia, eksistentsialistlik ja kognitiiv-käitumuslik psühhoteraapia, täiendused lahenduskeskses lühiteraapias ja kriisitöö valdkonnas olid olulised etapid liikumisel analüütilise psühholoogia ja psühhoteraapia suunas.

Professionaalse Psühholoogia Erakoolis läbisin aastatel 1998-2004 psühhoanalüütilise psühhoteraapia protsessi ja tehnikaid ning C.G.Jungi analüütilist psühholoogiat ja psühhoteraapiat käsitlevad kursused. Aastatel 1999-2000 Iirimaa Liivateraapia Instituudi koolitusel omandatud baasteadmisi jungiaanliku liivateraapia teooriast ja praktikast olen täiendanud töötubades nii Eestis kui Taanis.

Alates 2000.a. kuulun Eesti C.G.Jungi Analüütilise Psühholoogia Seltsi ja osalen analüütilise psühhoteraapia väljaõppes. Rahvusvahelise Analüütilise Psühholoogia Assotsiatsiooni (IAAP) analüütilise psühhoterapeudi/analüütiku väljaõppes olen aastast 2006.

bottom of page